Aktuellt

 

22.11.2018
Jul i Sinnet 2018

Vi är med i Jul i Sinnet 2018 - insamlingen, vart vi har reserverat och kommer att använda våra medel för julhälsningar till.
Med Jul i Sinnet - insamlingsmedlen kommer det att doneras matpresentkort till barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt, så att även de får en julmiddag.

För mer information om kampanjen, besök: https://hyvajoulumieli.fi/sv/​

Vi önskar alla en varm och skön jul!

Med vänliga häslningar,
Malax Limpans personal

12.11.2018
Malax Limpa-boken finns åter igen i butikerna!
27.11.2017
God Jul och Gott Nytt År
05.04.2017
Tanssii Tähtien Kanssa utlottning
07.02.2017
Med i dansens magi
01.12.2016
God Jul och Gott Nytt År!
03.01.2016
Malax Limpan finns nu i din livsmedelsbutik även i Sverige.
05.04.2011
Malax Limpan Ab Finska kocklandslagets, Team Finlands partner.
04.02.2011
Köksmästare Antti Puromies Malax Limpan Ab:s köksmästare
22.12.2010
Företagarföreningen Vaasan Yrittäjät utsåg år 2010 företagen