Wapice Ab och Malax Limpan Ab till Årets företagi Vasa

Företagarföreningen Vaasan Yrittäjät utsåg år 2010 företagen Wapice Ab och Malax Limpan Ab till Årets företagare. På bilden: Elisa och Pasi Tuominen från Wapice Ab och Lisbeth och Jarmo Latvasalo från Malax Limpan Ab.

Vinnaren i klassen småföretag: Malax Limpan Ab.

”Att Vaasan Yrittäjät utsåg Malax Limpan till Årets företagare 2010 är en fin bekräftelse på att företagarna i Vasa värdesätter vårt uthålliga arbete. I synnerhet våra kunder och våra medarbetare förtjänar ett stort tack. Vi har jobbat hårt för att vår produkt ska bli mer känd”, säger Jarmo Latvasalo. Företagets omsättning har ökat stadigt, och försäljningen ökar även på den internationella marknaden. Företagets produkt finns till salu förutom i Finland och Sverige även i Ryssland och i några andra länder.

Jarmo och Lisbeth Latvasalo köpte företaget 2001, då företagets produktionslokaler fortfarande fanns i sin födelsebygd i Malax. Företaget var litet och marknadsområdet omfattade främst Vasatrakten. Malax Limpan är ett familjeföretag. Utöver de yrkeskunniga bagarna arbetar ägarparet samt ägarnas båda döttrar och deras makar i företaget.

År 2009 stod företagets nya produktionslokaler klara i Runsor i Vasa. Produktionen sker i ett så kallat renrum och tillverkningen är helt automatiserad. Det fysiska arbetet har minimerats. Målet är hög kvalitet och god hygien. Tack vare den nya produktionsanläggningen är det möjligt att nå detta mål.
I Finland distribueras limporna via centralaffärerna till dagligvarubutikerna samt via HoReCa-partiaffärerna till restauranger och storkök. I Sverige distribueras de via handelskedjorna till butikerna. Företaget söker ständigt nya exportmarknader. ”Vi vill öka exporten, men göra det på ett förnuftigt sätt”, säger företagarparet.