Malax Limpan stöder återigen Jul i Sinnet insamlingen.
Jul i Sinnet insamlingen hjälper barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt. Medel som vi har reserverat
för julhälsningar har vi donerat till Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors, www.hyväjoulumieli.fi