Vi är med i Jul i Sinnet 2018 - insamlingen, vart vi har reserverat och kommer att använda våra medel för julhälsningar till.
Med Jul i Sinnet - insamlingsmedlen kommer det att doneras matpresentkort till barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt, så att även de får en julmiddag.

För mer information om kampanjen, besök: https://hyvajoulumieli.fi/sv/​

Vi önskar alla en varm och skön jul!

Med vänliga häslningar,
Malax Limpans personal