Vi är igen med i Jul i Sinnet-insamlingen, till vart våra reserverade medel för julhälsningar kommer att användas.

Jul i Sinnet -insamlingen delar ut gåvokort till barnfamiljer i Finland, som har det ekonomiskt svårt. Med gåvokorten kan familjerna handla mat till julbordet

För mer information om kampanjen, besök: https://hyvajoulumieli.fi/sv/​

Vi önskar alla en varm och skön jul!

Med vänliga häslningar,
Malax Limpans personal